design - Lukáš Doležel, admin - Filip Kochan

Zaměření atelieru:

Atelier se zabývá komplexním dokumentačním řešením stavby od konceptu až k realizaci.
Atelier se specializuje na rekonstrukce, sakrální a občanské stavby.
Atelier je schopen zajistit následující náležitosti projektové dokumentace:

Průzkumy

Foto Foto Foto

Urbanistické studie

Foto Foto

Architektonické studie

Foto Foto Foto

Projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP, DPS

Foto

Spolupráci při výběru dodavatele

Autorský dohled

Foto Foto Foto